Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

Zo skúsenosti s mediáciou, pri rozvode manželov/rozchode partnerov a úprave vzťahov k maloletým deťom, môžeme skonštatovať, že pokiaľ ide manželom/partnerom o slušný a čo najmenej bolestný rozvod/rozchod, mediácia je najlepší spôsob ako tento cieľ dosiahnuť.

Nemenej exponovanou a citlivou otázkou býva aj rozdelenie majetku po rozvode. Je na bývalých manželoch, či si nájdu čas, aby sa zamysleli nad skutočnými potrebami a možnosťami jedného aj druhého vrátane detí a rozdelenie vyriešili pre obe strany uspokojivou cestou alebo či nechajú, aby o tak osobnej záležitosti, rozhodoval nezainteresovaný súd.


V oblasti rodinnoprávnych vzťahov môžeme pomôcť najmä pri riešení sporov:

 • medzi rodičmi maloletých detí ohľadne výživného a úpravy stretávania sa s deťmi pri zverení detí do výchovy jedného z rodičov, dohadovanie podmienok striedavej starostlivosti a pod.
 • medzi príbuznými alebo rozvedenými manželmi, pri delení majetku, v otázke výživného na rozvedeného manžela a pod.V oblasti občianskeho práva môžeme pomôcť najmä s riešením:

 • sporov o uplatňovanie vlastníckych a spoluvlastníckych práv
 • susedských sporov
 • uplatňovania práv zo zodpovednosti za škodu
 • sporov súvisiacich s dedičstvom
 • sporov zo zmlúv v prípade darovania, pôžičky, výpožičky, nájmu a podnájmu
 • nárokov vzniknutých pri porušení práva na ochranu osobnosti ako napríklad ohováranie alebo poškodenie dobrého mena

loading...

 

 • trance

 • techno

 • synth-pop

 • soundtrack

 • smooth-jazz

 • rock

 • rap

 • r-b

 • psychedelic

 • pop-rock

 • pop

 • new-age

 • audioians

 • metal

 • melodic-metal

 • lounge

 • jazz-funk

 • jazz

 • index.php

 • house

 • hip-hop

 • heavy-metal

 • hard-rock

 • get.php

 • electronic

 • dubstep

 • drumbass

 • downtempo

 • disco

 • country

 • clubdance

 • classical

 • chillout

 • chanson

 • breakbeat

 • blues

 • ambient

 • alternative-rock