Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

Často sa stáva, že súdne konanie okrem toho že trvá neúmerne dlho, má pre podnikateľa, aj v prípade výhry na súde, neuspokojivý výsledok. Náklady na spor totiž nezahŕňajú len súdne poplatky a náklady na právne zastúpenie, ale aj náklady na vedenie sporu (tzv. claim manažment) a nie je vylúčené, že druhá strana medzitým skončí v konkurze a podnikateľ svoje peniaze na účte neuvidí vôbec.

V oblasti obchodných vzťahov ponúkame mediáciu napríklad:

 • pri riešení sporov medzi spoločníkmi obchodných spoločností prípadne členmi družstva
 • pri sporoch medzi podnikateľmi vznikajúcich pri uplatňovaní záložných práv, zmluvnej pokuty a ručenia
 • pri sporoch v prípade odstúpenia od zmluvy, omeškania
 • pri sporoch z kúpnej zmluvy, zmluvy o úvere, zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní a pod.

loading...

 

 • trance

 • techno

 • synth-pop

 • soundtrack

 • smooth-jazz

 • rock

 • rap

 • r-b

 • psychedelic

 • pop-rock

 • pop

 • new-age

 • audioians

 • metal

 • melodic-metal

 • lounge

 • jazz-funk

 • jazz

 • index.php

 • house

 • hip-hop

 • heavy-metal

 • hard-rock

 • get.php

 • electronic

 • dubstep

 • drumbass

 • downtempo

 • disco

 • country

 • clubdance

 • classical

 • chillout

 • chanson

 • breakbeat

 • blues

 • ambient

 • alternative-rock